úřední deska a informační portál

O společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek Ke Kateřinkám 1393-1394 vzniklo z bytového družstva založeného v roce 1999 za účelem privatizace bytového domu čp. 1393 a 1394 v ulici Ke Kateřinkám v Praze – Jižní Město.

Za dobu své existence SVJ (dříve bytové družstvo) zvládlo mnoho náročných úkolů, které vedly ke zlepšení stavebně-technického stavu domu a přispělo tak k vylepšení kvality bydlení.

Jedná se zejména o rekonstrukci střešního pláště, výstavbu nových výtahů v souladu s normami EU, nové rozvody elektřiny ve společných chodbách, zateplení fasády domu, výměna oken za plastová, vymalování chodeb, resp. společných prostor domu a to včetně položení podlahové dlažby v přízemí obou vchodů.

Posledně pak byl instalován moderní kamerový systém, který bezesporu zvyšuje bezpečnost nájemníků a snižuje drobnou kriminalitu v domě. I do budoucna plánujeme společně další modernizaci, která povede ke zkvalitnění úrovně bydlení. I tyto stránky jsou přínosem pro členy neboť zefektivní naši společnou komunikaci.

Výbor SVJ

  • Mgr. Pavlína Blažek Červenková, předseda výboru
  • Hana Příhodová, místopředseda výboru
  • Jiří Kunc, člen výboru
  • Eva Tošnarová, revizor
O SVJ

Společenství vlastníků jednotek Ke Kateřinkám 1393,1394, Praha 4
Ke Kateřinkám 1393/10
149 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 0337465